fbpx

Pārdošanas noteikumi

Personas datu apstrāde un privātuma politika

1. Pārdošanas noteikumi, preču un cenu informācija.
1.1 Pārdošanas noteikumi, kas attiecas uz preču iegādi SIA Nordfix Latvia (turpmāk arī pārdevējs) tīmekļa vietnē (turpmāk interneta veikals).
1.2 Informācija par precēm un to cenu tiek sniegta kopā ar interneta veikalā norādītajām precēm.
2. Iepirkšanās interneta veikalā.
2.1. Lai pasūtītu preces, pievienojiet vēlamo preci iepirkumu grozam. Lai turpinātu norēķināties, aizpildiet nepieciešamos datu laukus un izvēlieties piemērotu piegādes veidu. Pēc tam pircējam tiek norādīta maksas summa, kuru var samaksāt, izmantojot bankas saiti vai izmantojot citu maksājuma veidu. Pēc tam pircējam tiek parādīta maksas summa, kuru var samaksāt, izmantojot bankas saiti (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Visa/Mastercard) vai ar kredītkarti. Maksājumi tiek veikti Euro valūtā.
2.2 Pircēja pasūtīto preču pārdošanas līgums stājas spēkā pēc tam, kad visa samaksātā summa ir saņemta interneta veikala bankas kontā. Pārdevējs par to informē pircēju pa e-pastu.
2.3 Ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt tāpēc, ka to nav noliktavā, vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs par to tiek informēts, cik drīz vien iespējams, un samaksātā summa tiek atgriezta (ieskaitot piegādes izmaksas) nekavējoties, taču ne vēlāk nekā 14 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas no pircēja.
3. Piegāde
3.1. Preces netiek piegādātas ārpus Latvijas Republikas.
3.2. Preču piegādes izmaksas sedz pircējs, un attiecīgā cena tiek parādīta attiecīgajā piegādes veidā.
3.3 Preces piegādā DPD kurjers. Piegādes iespējas ir pakomāts vai pakalpojums no durvīm līdz durvīm. Tomēr pircējs preces var paņemt arī pārdevēja birojā Rīgā.
3.4 Piegādes vietējā tirgū sasniegs pircēja norādīto galamērķi 2–7 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas. Izņēmuma gadījumos preces var piegādāt līdz 45 kalendāra dienām.
4. Atteikuma tiesības
4.1. Pārdošanas noteikumos paredzētie 14 dienu pircēja atteikuma tiesību nosacījumi un nosacījumi neattiecas uz pircējiem, kas ir juridiskas personas.
4.2 Pircējam ir tiesības atteikties no pārdošanas līguma 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
4.3. Ja atgrieztās preces uzrāda lietošanas vai nodiluma pazīmes, pārdevējam ir tiesības kompensēt summu, kas atbilst preču vērtības samazinājumam, ar pirkuma summu, kas jāatdod. Jo īpaši, bet ne tikai, pārdevējs ar pirkuma summu var kompensēt tīrīšanas vai remonta izmaksas vai tādu preču iesaiņojuma aizstāšanas izmaksas, kuras nav to oriģinālajā iesaiņojumā vai kuru iesaiņojums ir bojāts, ja precēm ir lietošanas vai nodiluma pazīmes.
4.4. Lai atgrieztu preces, pircējs vēlākais 14 dienu laikā iesniedz pārdevējam iesniegumu par atteikšanos no precēm, kura parauga forma ir pieejama šeit, un nosūta to uz e-pasta adresi info@nordfix.lv. no preču saņemšanas brīža.
4.5. Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav saistīts ar faktu, ka prece, kas tiek nodota atpakaļ, neatbilst sākotnējam pirkumam (piemēram, nepareiza vai nepilnīga prece). Pircējs preces atdod pārdevējam saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma iesniegšanas, vai arī iesniedz pierādījumu, ka pircējs minētajā termiņā jau ir nodevis preces pārvadātājam. Ja pircējs ir skaidri izvēlējies citu preču saņemšanas metodi nekā parastais lētākais veids, ko piedāvā interneta veikals, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt pircējam atgriešanas izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.
4.6. Pārdevējs iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas atmaksā pircējam pirkuma summu, kas samaksāta par atpakaļ nosūtītajām precēm. Ja pircējs kavē preču atgriešanu vai preču atgriešanas pierādījuma iesniegšanu, pārdevējs būs tiesīgs pagarināt preču pirkuma summas atmaksas laiku par to pašu laiku.
4.7. Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pārdošanas līguma un atgūt no pircēja preces, ja preces kļūda interneta veikalā ir norādīta ievērojami zemāka par preču tirgus vērtību.
5. Tiesības iesniegt sūdzību
5.1 Pārdevējs ir atbildīgs par patērētājam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem vai par trūkumiem, kas pastāvēja jau preces piegādes laikā un kas rodas divu gadu laikā no preču nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka pirmajos sešos mēnešos pēc preces nodošanas pircējam tas ir pastāvējis, nododot preci. Interneta veikala pienākums ir atspēkot pieņēmumu. Ja rodas defekts, pircējam ir tiesības vēlākais divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, nosūtot vēstuli uz info@nordfix.lv vai zvanot pa tālruni +371 29600692.
5.2. Pārdevējs neatbild par trūkumiem, kas radušies precēm pēc to piegādes pircējam. Ja no interneta veikala iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem pārdevējs ir atbildīgs, pārdevējs labo vai aizvieto bojātās preces. Ja preces nevar labot vai nomainīt, pārdevējs pircējam atdod visas maksas, kas attiecas uz pirkuma līgumu.
5.3. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību atbild rakstveidā vai rakstveidā reproducējamā formātā 15 dienu laikā.
5.4. Ja atgrieztās preces ir sabojātas neatbilstošas lietošanas rezultātā vai citu apstākļu dēļ, kas saistīti ar pircēju, pārdevējs patur tiesības kompensēt preču vērtības samazināšanos ar pirkuma cenu.
6. Privātuma politika (personas datu apstrāde un privātuma principi)
6.1. Piekrītot pārdošanas noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pārbaudījis pārdevēja interneta veikala (SIA Nordfix Latvia) privātuma un datu aizsardzības prasības un pilnībā piekrīt tām un šajā sakarā nav pretenziju.
6.2 Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā. Personas dati tiek apstrādāti juridisko saistību izpildei. Pārdevējs ir personas datu pārzinis un apstrādā pircēja personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. Lai izpildītu ar pircēju noslēgto līgumu, pārdevējs apstrādā šādus pircēja personas datus: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, preču piegādes adrese, preču izmaksas un izmantotā maksājuma metode, bankas konta dati.
6.3. Personas dati tiek pārsūtīti interneta veikala klientu atbalsta dienestiem, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi, kā arī klientu problēmu risināšanai. Dati tiek izmantoti pasūtījumu apstrādei (ieskaitot pirkumu vēsturi), norēķiniem par precēm un preču nosūtīšanai pircējam; ar pircēja atsevišķu piekrišanu, arī preču piedāvājumu pārsūtīšanai pircējam. Dati tiek nosūtīti transporta uzņēmumiem par preču piegādi. Maksājumu veikšanai pircēja bankas dati tiek pārsūtīti bankām un maksājumu centram. Pārdevējs pārsūta personiskos datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, personas datu apstrādātājam Maksekeskus AS. Interneta veikala administrēšanas laikā datus var apstrādāt IT atbalsts un tīmekļa administrators, lai nodrošinātu pareizu interneta veikala darbību. Uzglabājot datus, pārdevējs ievēro arī Grāmatvedības likuma prasības.
6.4. Pircējs var jebkurā laikā atteikties no e-pastā nosūtītajiem piedāvājumiem un paziņojumiem, informējot pārdevēju pa e-pastu vai sekojot norādījumiem, kas sniegti e-pastā, kurā ir piedāvājumi.
6.5 Pārdevējs var vākt arī nepersoniskus datus, kas var ietvert datus par darbību vietnē nordfix.ee, kas tiek vākti statistikas vajadzībām un labāka pakalpojuma sniegšanai klientam. Savā konfidencialitātes politikā mēs šādus datus traktējam kā personas datus.
6.6. Ja interneta veikals tiek slēgts, jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien šie dati nav jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai. Ja pirkums interneta veikalā tika veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiks saglabāta trīs gadus. Ar strīdiem, kas saistīti ar maksājumiem, un patērētāju strīdiem, personas dati tiks saglabāti līdz prasības apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām. Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus.
6.7. Lai izdzēstu personas datus, sazinieties ar pārdevēju, izmantojot e-pastu. Atbilde uz dzēšanas pieprasījumu tiek nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un tiek noteikts datu dzēšanas periods. Atbilde uz personas datu pārsūtīšanas pieprasījumu, kas iesniegts pa e-pastu, tiek nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Pārdevējs identificē personu un informē par pārsūtāmajiem personas datiem.
6.8. Pārdevējs veic visus pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt to labošanu, aizvēršanu vai dzēšanu, ja likumā nav noteikts citādi. Ja pircējs uzskata, ka viņu personas datu apstrāde ir pārkāpusi viņu tiesības, pircējs var nosūtīt paziņojumu par to uz e-pasta adresi info@nordfix.ee. Personai pēc nepieciešamības ir tiesības sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju.
7. Strīdu izšķiršana
7.1 Ja pircējam ir sūdzības par interneta veikalu, tās tiek paziņotas pa e-pastu info@nordfix.lv vai pa tālruni +371 29600692
7.2 Ja pircējs un pārdevējs nespēj atrisināt strīdu pēc vienošanās, pircējs var sazināties ar Patērētāju strīdu komiteju. Procesuālos nosacījumus var izskatīt un lūgumrakstu iesniegt tīmekļa vietnē komisjon.ee. Patērētāju strīdu komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju. Pircēja strīda izskatīšana komitejā ir bezmaksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības tiešsaistes patērētāju strīdu platformā.

JŪSU INSTRUMENTS IR SALŪZIS? VEDIET TO PIE MUMS, MĒS SALABOSIM!