fbpx

Privātuma politika

Privātuma politika (personas datu apstrāde un privātuma principi)

 1. Piekrītot pārdošanas noteikumiem, pircējs apliecina, ka ir pārbaudījis pārdevēja interneta veikala (SIA Nordfix Lativa) privātuma un datu aizsardzības prasības un pilnībā piekrīt tām un šajā sakarā nav pretenziju.
 2. Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā. Personas dati tiek apstrādāti juridisko saistību izpildei. Pārdevējs ir personas datu pārzinis un apstrādā pircēja personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. Pārdevējs pārsūta personiskos datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, personas datu apstrādātājam Maksekeskus AS. Lai izpildītu ar pircēju noslēgto līgumu, pārdevējs apstrādā šādus pircēja personas datus: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, preču piegādes adrese, preču izmaksas un izmantotā maksājuma metode, bankas konta dati.
 3. Personas dati tiek pārsūtīti interneta veikala klientu atbalsta dienestiem, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi, kā arī klientu problēmu risināšanai. Dati tiek izmantoti pasūtījumu apstrādei (ieskaitot pirkumu vēsturi), norēķiniem par precēm un preču nosūtīšanai pircējam; ar pircēja atsevišķu piekrišanu, arī preču piedāvājumu pārsūtīšanai pircējam. Dati tiek nosūtīti transporta uzņēmumiem par preču piegādi. Maksājumu veikšanai pircēja bankas dati tiek pārsūtīti bankām un maksājumu centram. Bankas konta numuru izmanto, lai atgrieztu maksājumus klientam. Interneta veikala administrēšanas laikā datus var apstrādāt IT atbalsts un tīmekļa administrators, lai nodrošinātu pareizu interneta veikala darbību. Uzglabājot datus, pārdevējs ievēro arī Grāmatvedības likuma prasības.
 4. Personas dati tiek glabāti zonas serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, un ASV uzņēmumiem, kuriem ir sertifikāts Privacy Shield. Piekļuve personas datiem tiek piešķirta interneta veikala darbiniekiem, kuri var pārskatīt personas datus, lai atrisinātu tehniskas problēmas saistībā ar interneta veikala izmantošanu un nodrošinātu klientu apkalpošanu. Interneta veikals piemēro attiecīgus fiziskus, organizatoriskus un informācijas tehnoloģiskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu pazaudēšanu, izmainīšanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu. Personas dati tiek pārsūtīti interneta veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējs un datu uzglabāšana), pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un datu apstrādātājiem. Apstrādātājs nodrošina attiecīgus aizsardzības pasākumus, apstrādājot personas datus.
 5. Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumiem un uz e-pastu nosūtītajiem paziņojumiem, informējot pārdevēju pa e-pastu vai sekojot norādījumiem, kas sniegti nosūtītajā e-pastā.
 6. Pārdevējs var vākt arī nepersoniskus datus, kas var ietvert datus par darbību vietnē nordfix.ee, kas tiek vākti statistikas vajadzībām un labāka pakalpojuma sniegšanai klientam. Savā konfidencialitātes politikā mēs šādus datus traktējam kā personas datus.
 7. Ja interneta veikals tiek slēgts, jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien šie dati nav jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai. Ja pirkums interneta veikalā tika veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiks saglabāta trīs gadus. Ar strīdiem, kas saistīti ar maksājumiem, un patērētāju strīdiem, personas dati tiks saglabāti līdz prasības apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām. Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus.
 8. Lai izdzēstu personiskos datus, sazinieties ar pārdevēju, izmantojot e-pastu. Atbilde uz dzēšanas pieprasījumu tiek nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un tiek noteikts datu dzēšanas periods. Atbilde uz personas datu pārsūtīšanas pieprasījumu, kas iesniegts pa e-pastu, tiek nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Pārdevējs identificē personu un informē par pārsūtāmajiem personas datiem.
 9. Pārdevējs veic visus pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt to labošanu, aizvēršanu vai dzēšanu, ja likumā nav noteikts citādi. Ja pircējs uzskata, ka personas datu apstrāde ir pārkāpusi viņa tiesības, pircējs var nosūtīt paziņojumu par to uz e-pasta adresi info@nordfix.lv. Personai pēc nepieciešamības ir tiesības sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju.

Strīdu izšķiršana

 1. Ja pircējam ir sūdzības par interneta veikalu, tās tiek paziņotas pa e-pastu info@nordfix.lv vai pa tālruni +371 29600692
 2. Ja pircējs un pārdevējs nespēj atrisināt strīdu pēc vienošanās, pircējs var sazināties ar Patērētāju strīdu komiteju. Procesuālos nosacījumus var izskatīt un lūgumrakstu iesniegt tīmekļa vietnē komisjon.ee. Patērētāju strīdu komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju. Pircēja strīda izskatīšana komitejā ir bezmaksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības tiešsaistes patērētāju strīdu platformā.

JŪSU INSTRUMENTS IR SALŪZIS? VEDIET TO PIE MUMS, MĒS SALABOSIM!